[BÀI VIẾT HỌC THUẬT] THE BULLWHIP EFFECT

[BÀI VIẾT HỌC THUẬT] THE BULLWHIP EFFECT

👩‍🏫 Chuỗi cung ứng dù ở quốc gia nào hay tồn tại dưới bất cứ hình thức nào thì cũng ko thể thiếu sự liên kết chặt chẽ của các “mắt xích” gồm hoạt động logistics và cung cầu của thị trường. Vì vậy, dù chỉ 1 biến động nhỏ trong một “mắt xích” bất kì cũng có thể gây ra những tác động to lớn và ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi. 

👨‍🏫 Nhắc đến tác động lên chuỗi cung ứng, không thể không “gọi tên” hiệu ứng Bullwhip. Đây là hiệu ứng quan trọng và có ý nghĩa đột phá, giúp nhà quản trị đưa ra kế hoạch ứng phó kịp thời đối với những thay đổi đột ngột trong cung cầu, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh mà chúng ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra đối với nền kinh tế. 

🥰 Hiệu ứng Bullwhip thiết thực quá phải không nào? Hãy cùng IBC khám phá nó nhiều hơn nữa thông qua bài viết này nhé 😊

 

Khái niệm

 • Hiệu ứng Bullwhip là hiện tượng trong chuỗi cung ứng khi số lượng đơn đặt hàng gửi cho nhà sản xuất và nhà cung cấp có sự chênh lệch lớn hơn so với nhu cầu của khách hàng. Qua nhiều giai đoạn của chuỗi cung ứng, một số yếu tố chính như thời gian, nguồn cung cấp, quyết định đặt hàng, nhu cầu nguồn cung, sự thiếu giao tiếp và vô tổ chức có thể dẫn đến hiện tượng trên. 
 • Mức ảnh hưởng của sự chênh lệch giữa nguồn cung và nhu cầu lên chuỗi cung ứng tăng dần theo trình tự các giai đoạn trong chuỗi cung ứng (từ nhà bán lẻ – kênh phân phối – nhà sản xuất – nhà cung ứng). Sự khác biệt này có thể dẫn đến sự dư thừa tồn kho, ảnh hưởng đến chính sách giá và phản ánh không chính xác nhu cầu thị trường. 

—————-

Definition:

 • Bullwhip effect is a phenomenon in the supply chain when the number of orders sent to manufacturers and suppliers has significant differences compared with customers’ demand. Through the several stages of a supply chain, key factors such as time and supply of order decisions, demand for the supply, lack of communication and disorganization can result in this phenomenon.
 • The bigger gap in the demand and supply leads to the more significant impact on the supply chain in ascending order (from retailer – distribution channel – manufacturer – supplier). This difference can lead to excess inventory, affect price policy and create an inaccurate reflection in market demand.

 

Tác động của hiệu ứng Bullwhip lên chuỗi cung ứng

 • Những thay đổi nhỏ về nhu cầu sản phẩm của khách hàng có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong các giai đoạn của chuỗi cung ứng. Do mỗi công ty trong chuỗi cung ứng có cái nhìn khác nhau về toàn cảnh nhu cầu thị trường, điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp trong chuỗi cung ứng.
 • Trong tình huống này, nhà sản xuất sẽ gia tăng sản xuất để thỏa mãn nhu cầu. Khi đó, nhu cầu lại thay đổi hoặc là sản phẩm sản xuất ra lớn hơn nhiều so với nhu cầu thực sự. Nhà sản xuất cũng như phân phối không nhận ra điều này nên tiếp tục sản xuất và tồn trữ sản phẩm. 
 • Kết quả là lượng sản phẩm dư thừa quá lớn, lượng tồn kho quá nhiều, chi phí vận tải và lao động tăng. Điều này cũng dẫn đến trường hợp nhà sản xuất phải ngưng hoạt động máy móc, cắt giảm nhân viên, nhà phân phối gặp khó khăn trong quản lý hàng tồn kho và giá trị sản phẩm trên thị trường bị giảm.

————————-

The impact of Bullwhip on the supply chain

 • Small adjustments in customer demand can lead to significant changes in the supply chain. Since each company in the supply chain has a different view of overall market demand, this will affect coordination in the supply chain. 
 • In this situation, the manufacturer will increase production to satisfy demand. Then, either demand changes or the product produced are much larger than the level of demand that needs to be met really. The manufacturer as well as the distributor does not realize this and continues to manufacture and stock the product. 
 • As a result, the abundant commodities is too large, inventory is too much, transportation and labor costs increase. This also leads to manufacturers shutting down machinery, cutting staff, distributors having difficulties in managing inventory, and reducing product value in the market.

 

Nguyên nhân

 1. Các lỗi trong dự báo

Những quyết định được đưa ra trong các mắt xích của chuỗi cung ứng đều dựa trên báo cáo về nhu cầu cho các doanh nghiệp. Các sai sót trong dự báo sẽ dẫn đến sai sót trong nhu cầu nguồn cung và tác động tiêu cực này bị khuếch đại khi đặt trong cả chuỗi cung ứng.

 1. Dung lượng đơn hàng theo quy mô
 • Người bán lẻ thường đặt hàng theo lô vì khi chi phí vận chuyển cao thì người bán lẻ có thể đặt hàng với số lượng đủ trọng tải của xe và họ sẽ nhận được chiết khấu vận chuyển. Điều này dẫn đến việc trong một số tuần thì nhà phân phối có thể đặt hàng số lượng lớn và một số tuần không tiến hành đặt hàng. 
 • Khi đặt hàng với số lượng nhỏ nhưng thường xuyên sẽ tạo ít hiệu ứng Bullwhip hơn so với đặt hàng với số lượng lớn không thường xuyên. Khi đặt hàng theo lô, các nhà bán lẻ đặt hàng với nhà cung cấp một tháng một lần (thay vì nhiều lần một tháng). Vì vậy nhà bán sỉ sẽ thấy các thông tin sai lệch và sự biến động lớn hơn trong các đơn hàng.

     3. Sự biến động giá

Khi có biến động về giá cả, các nhà bán lẻ có xu hướng lưu trữ hàng tồn kho khi giá thấp hơn. Điều này có thể nhận thấy qua các hoạt động xúc tiến mua hàng khi các doanh nghiệp thực hiện chương trình cổ động và chiết khấu theo số lượng ở một vài thời điểm mấu chốt trong năm.

 1. Thời gian đáp ứng đơn hàng

Khi thời gian đáp ứng đơn hàng tăng thì sự biến động của nhu cầu càng rõ nét. Thời gian đáp ứng đơn hàng càng dài thì một sự thay đổi nhỏ trong việc ước tính độ biến động này cũng có thể dẫn đến một sự thay đổi đáng kể trong tồn kho, mức đặt hàng lại và số lượng đặt hàng.

———————

Causes

 • Forecast errors 

Decisions in every link of the supply chain are made based on demand forecasts for businesses. Errors in forecasts lead to errors in supply-demand and these negative effects are amplified throughout the supply chain.

 • Order batching 
 • The retailer will place orders in batches as when the transportation costs are high, the retailer can order the full tonnage of the vehicle and they also receive a shipping discount, which results in the distributors having to place an order in bulk or no order in some weeks.
 • Placing frequent orders for small quantities creates less bullwhip effect than placing larger orders less frequently. With order batching, the retailer places orders with its supplier once per month. As a result, the wholesalers will notice false information as well as large fluctuation in orders.
 • Price fluctuation

If prices fluctuate, the retailers usually tend to store inventory when prices are lower. We can notice this through promotion activities when businesses carry out promotional programs and discounts at key times of the year.

 • Response time 

The greater increase in response times, the more complicating fluctuation becomes. When the time needed to respond to the order becomes longer, a small change in demand variability estimation also implies a significant change in inventory, re-ordering levels and the order quantities.

 

Cách ứng phó

 1. Sắp xếp hợp lý hóa chuỗi cung ứng

Giảm số lượng nhà cung cấp và các phân lớp (tier) trong chuỗi cung ứng sẽ giúp giảm sự dao động tạo ra hiệu ứng Bullwhip. Đồng thời nó cũng tạo điều kiện để giao tiếp tốt hơn giữa các nhóm với nhau. Sử dụng công nghệ tự động hóa chuỗi cung ứng giúp liên kết tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng với nhau và củng cố các kênh liên lạc.

 1. Tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho

Vì hiệu ứng Bullwhip có ảnh hưởng trực tiếp đến kho nên tối ưu hoá quản lý hàng tồn kho là công việc rất quan trọng. Theo dõi lượng hàng tồn kho, các đơn đặt hàng và nhu cầu bằng các phần mềm quản lý hàng tồn kho sẽ giúp cho việc đặt hàng từ các nhà cung cấp trở nên chính xác hơn, góp phần giảm hiệu ứng Bullwhip.

 1. Nâng cao năng lực dự báo

Một trong những phương án đơn giản nhất đó chính là nâng cấp các phần mềm công ty đang sử dụng. Ngoài ra sử dụng công nghệ hiện đại để trợ giúp cũng là một phương án hay. Các nhà cung cấp công nghệ có thể hỗ trợ cổng thông tin giúp liên lạc và phần mềm tự động hóa chuỗi cung ứng giúp tăng tốc quá trình và hợp lý hóa chuỗi cung ứng. Công ty cũng có thể sử dụng công nghệ quản lý hàng tồn kho để tránh lỗi do con người và tiết kiệm thời gian.

——————–

 

Solutions

 1. Reorganise the supply chain 

Reducing the number of suppliers and the number of tiers in the supply chain can lessen the fluctuation creating the Bullwhip effect. Moreover, it stimulates communication across teams. Utilizing supply chain automation technology helps link together all aspects of the supply chain and consolidate communication channels.

 1. Optimize inventory management

As the Bullwhip effect has a direct impact on the inventory, it is very important to optimize inventory management. Tracking inventory, orders and demand with inventory management software will make ordering from suppliers more accurate, helping to reduce the bullwhip effect.

 1. Improve the forecast

One of the simplest options is to upgrade the software of the company. Besides, using modern technology is also a good choice. The high-tech suppliers can provide companies with portals for communication as well as supply chain automation software that can speed up the process and streamline the company’s supply chain. Companies can also use inventory management technology to avoid human errors and save time.

CASE STUDY: HIỆU ỨNG DOMINO CỦA VIỆC “HOẢNG LOẠN TÍCH TRỮ” TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Việc người dân dự trữ các nhu yếu phẩm (thực phẩm, thuốc, đồ dùng vệ sinh,…) với số lượng lớn do nỗi sợ sự thiếu hụt đột ngột hoặc tăng giá trong giai đoạn bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã gây ra tình trạng “mua sắm hoảng loạn”.

Điều mà những “người mua hàng hoảng loạn” có thể không nhận ra đó là việc họ tích trữ sẽ tạo “nhu cầu ảo”, góp phần tạo ra hiệu ứng “cái roi da” trong chuỗi cung ứng. Khi họ mua 100 cuộn giấy vệ sinh (trong khi bình thường chỉ mua 10 cuộn/lần), nghĩa là họ đang góp phần gây ra thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn. “Mua sắm hoảng loạn” có thể dẫn đến tác động sâu hơn và lâu dài đối với chuỗi cung ứng bán lẻ và thương mại điện tử. Các nhà bán lẻ mất doanh số tiềm năng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng giảm sút. Các nhà phân phối tranh giành nhận sản phẩm trong tình trạng thiếu hụt hàng hóa và các nhà sản xuất bị choáng ngợp với nhu cầu tăng một cách đột biến, không thể lường trước.

Để giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng hiện tại và tương lai, các phương tiện truyền thông nỗ lực cung cấp thông tin về sự gia tăng nhu cầu trên khắp thế giới, về quy định và khuyến nghị của chính phủ cho người tiêu dùng và các nhà quản trị chuỗi cung ứng. Kết hợp giữa các thông tin này với việc lập kế hoạch ứng phó, các nhà quản trị chuỗi cung ứng có thể nắm bắt cung cầu theo thời gian thực và chủ động lập kế hoạch cho các tình huống xấu nhất một cách đầy đủ và tốt nhất để đảm bảo chuỗi cung ứng luôn luôn bền vững.

——————-

CASE STUDY: THE DOMINO EFFECT OF “PANIC STORAGE” IN THE COVID-19 

The case that people stockpiled necessities (food, groceries, medicine, toiletries, fuel, …) in large quantities in case of a sudden shortage or price increase during the outbreak of the COVID-19 epidemic has caused “panic shopping”.

What “panic buyers” might not realize is that their hoarding created “virtual demand”, contributing to the bullwhip effect in the supply chain. When they bought 100 rolls of toilet paper (while normally they only bought 10 rolls/time), they were contributing to the short-term supply shortage. “Panic shopping” led to a deeper and long-term impact on retail supply chains and e-commerce. Retailers lost potential sales and reduced the quality of customer service. Distributors scrambled to get their products in stock shortages and manufacturers were overwhelmed with unforeseen, sudden increases in demand.

To mitigate risks in current and future supply chains, the media endeavors to provide information about the increase in demand around the world, about government regulations, and recommendations to consumers and supply chain managers. Combining this information with responsive planning, supply chain managers can capture supply and demand in real-time and proactively plan for the worst situation completely to ensure a sustainable supply chain.

 

Nguồn

https://logistician.org/nganh/tieu-dung-nhanh/ung-pho-dai-dich-covid-19-va-hieu-ung-bullwhip-chiec-roi-da-dieu-gi-xay-ra-voi-chuoi-cung-ung-khi-ban-mua-100-cuon-giay-ve-sinh.html 

https://www.tradegecko.com/supply-chain-management/the-bullwhip-effect

https://www.thomasnet.com/articles/other/how-to-avoid-the-bullwhip-effect/

https://vilas.edu.vn/hieu-ung-bullwhip.html 

http://www.ibom.com.vn/giai-phap-quan-ly-cung-ung/bullwhip-effect-la-gi-nguyen-nhan-tac-dong-cach-khac-phuc.html

https://www.digitalistmag.com/digital-supply-networks/2019/09/09/demand-considerations-bullwhip-effect-06200530/

International Business Club
Logo
Enable registration in settings - general