[PHÂN TÍCH ABC TRONG QUẢN LÝ TỒN KHO]

[Bài viết học thuật]

[PHÂN TÍCH ABC TRONG QUẢN LÝ TỒN KHO]

[English Caption Below]
👩 Xin chào cả nhà, tụi mình đã quay lại rồi đây!!
🎇 Tiếng pháo hoa rộn rã báo hiệu cho một mùa xuân mới về 🔥 Một năm mới đến đã kết thúc con số 2020 tròn trĩnh với rất nhiều dấu ấn và đậm nhất chắc chắn là dịch Covid-19
🌟 Trong thời kì mà đại dịch hoành hành khiến cả nền kinh tế Thế giới lao đao, nếu các doanh nghiệp biết cách để quản trị tốt hàng tồn kho thì họ thực sự nắm được cơ hội lớn để tối đa hoá lợi nhuận cũng như phát triển bền vững xuyên mùa dịch 💞
✔️ Vậy làm sao để quản trị hàng tồn kho một cách hiệu quả, đơn giản và không đòi hỏi chi phí đầu tư nhiều? Câu trả lời là áp dụng phương pháp Phân tích ABC 📌
😍 Ơ, kỹ thuật phân tích ABC là gì thế nhở, hãy cùng tụi mình khám phá nhé!

Phân tích ABC là gì?

Phân tích ABC (ABC Analysis): là một kỹ thuật trong quản trị kho hàng và hàng tồn kho, giúp doanh nghiệp xác định mức độ quan trọng, để từ đó phân loại và tối ưu hoá các mặt hàng lưu trữ trong kho.

Phân tích ABC được áp dụng như thế nào?

Dựa trên nền tảng là nguyên tắc Pareto (20% hàng hóa đem lại 80% doanh số), hàng tồn kho được chia thành 3 nhóm:Nhóm A: hàng hóa có giá trị, đem lại 80% chỉ tiêu bán hàng nên yêu cầu tần suất kiểm tra và sắp xếp cao để đảm bảo luôn có nguồn cung đầy đủ.Nhóm B: hàng hóa trung gian, đem lại 15% chỉ tiêu bán hàng.Nhóm C: hàng hóa ít giá trị, chỉ đem lại 5% chỉ tiêu bán hàng.

Chỉ tiêu bán hàng có thể được đánh giá theo nhiều cách khác nhau. Cách tốt nhất là theo lãi gộp – hàng càng có giá trị thì nó càng đem lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, doanh số hoặc số lượng có thể dùng để làm chỉ tiêu bán hàng.

 

Phân tích ABC mang lợi lợi ích gì trong quản lý tồn kho?
Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý hàng tồn kho: các sản phẩm nhóm C chỉ bị kiểm soát ở mức tối thiểu và nhu cầu sẽ ít khi hoặc không bao giờ được quan tâm. Nhờ đó công ty có thể sử dụng nguồn lực để ưu tiên kiểm soát nhóm hàng A hơn là các nhóm hàng ở mức độ thấp hơn.
Giảm bớt các chi phí: nhờ giảm sự tập trung vào các mặt hàng ít thiết yếu hơn, công ty sẽ không cần nhiều nhân viên và giảm các chi phí lưu trữ không cần thiết.

Phân tích ABC có những hạn chế gì?
Xung đột với các chi phí khác: kỹ thuật phân tích ABC không thoả mãn “Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung” (GAAP) cũng như các hệ thống chi phí truyền thống.
Các rủi ro mất mát hàng hoá: khi các công ty tăng cường giám sát mặt hàng nhóm A sẽ dẫn đến sự ít chú trọng hơn đến các nhóm hàng B, C. Điều này dẫn đến một lượng lớn hàng hóa hầu như không được kiểm đếm là mục tiêu cho hành vi trộm cắp.
Thiếu tính năng động: khi xu hướng đến và đi, doanh số có thể thất thường, các mặt hàng có thể chuyển từ loại C sang loại A rất nhanh chóng. Nếu không liên tục phân tích và phân loại lại, các nhóm phân loại ABC nhanh chóng trở nên lỗi thời, dẫn đến chính sách hàng tồn kho lỗi thời và hậu quả là hết hàng hoặc dư thừa hàng tồn kho.

Amazon đã áp dụng phân tích ABC như thế nào?
Theo bảng xếp hạng của Gartner năm 2016, Amazon – nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới, đứng thứ 3 trong lĩnh vực vận hành chuỗi cung ứng. Với hơn 175 kho hàng trên toàn thế giới, một trong những bí quyết của tập đoàn đa quốc gia này trong quản lý hàng tồn kho là áp dụng kĩ thuật phân tích ABC .

Một ví dụ điển hình là mặt hàng sách. Việc quản lý những cuốn sách được lưu trữ tại nhà kho của Amazon phụ thuộc vào số lượng bán ra của từng cuốn:
Loại A: cuốn sách đắt hàng nhất, được trữ trong kho hàng của nhiều khu vực để tối đa hóa tốc độ phản hồi khách hàng.
Loại B: cuốn sách với số lượng tiêu thụ ít hơn, được trữ ở ít kho hàng hơn để giảm thiểu chi phí tồn kho.
Loại C: cuốn sách có lượng tiêu thụ thấp, không được trữ ở các kho hàng mà sẽ được các nhà xuất bản cung cấp trực tiếp.

Nhờ vào chiến thuật trên mà Amazon có thể giảm thiểu tối đa chi phí tồn kho cho những sản phẩm chậm bán ra. Ngoài ra cách quản lý tồn kho bằng phân tích ABC giúp Amazon có kết quả tốt hơn trong dự báo, kiểm soát, đảm bảo tính khả thi của nguồn cung ứng.

=======================================

What is ABC Analysis?

What is ABC Analysis?

ABC Analysis is a technique in both warehouse and inventory management, which assists enterprises in identifying levels of importance, and then classifying and optimizing the inventories.

How is ABC Analysis applied?

On the basis of the Pareto principle (20% of a company’s products generate 80% sales), products are divided into three groups:
Group A: Items of high value, which create 80% sales targets as well as requiring a high level of checking frequency and allocation in order to ensure an adequate supply.
Group B: Items of moderate value, which create 15% sales targets.
Group C: Items of small value, which just create 5% sales targets.

Sales targets can be evaluated in many different ways. The best one is based on gross profit – the more valuable the item is, the more profits it will make. Besides, sales or usage volume can be used as sales targets.

 

What are the benefits of ABC Analysis in inventory management?
Enhance the efficiency of inventory management: items in category C get minimal controls and demand for this category is barely or never reviewed. Therefore, companies can use their resources to give priority to control category A over those that have lower impact.
Reduce the cost: by less concentrating on low-impact items, companies do not need too many staff and reduce unnecessary storing costs.

What are the limitations of ABC Analysis?
Conflict with other cost systems: the ABC analysis technique does not meet the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and other traditional costing systems.
The risk of loss: when companies focus more on category A, they pay less attention to their inventory of lower-value items (category B and C). As a result, a large number of goods are virtually not counted, which is a target for theft.
Lack of dynamics: when trends come and go and sales can be erratic, items can switch from category C to A quickly. Without constantly analyzing and re-classifying, ABC Analysis groups quickly become obsolete, resulting in outdated inventory policies and consequently out of stock or excess inventory.

How did Amazon apply ABC Analysis?

According to Gartner’s 2016 ranking, Amazon – the world’s largest online retailer, ranks 3rd in the field of supply chain operation. With more than 175 warehouses all over the world, one of their secrets is the application of ABC Analysis in inventory management.

One typical example is the book stock. Their inventory management for books in the warehouse is based on the number of sales for each book. Best-selling books, the A-items, are stocked in many regional warehouses to enable Fast responsiveness for customers. Books with a smaller number of sales, means the B-items, are stocked in fewer regional warehouses to reduce inventory costs. The slowest moving books, the C-items, are not even held in stock, but are obtained directly from the publisher.

Thanks to this strategy, it is possible for Amazon to reduce most inventory costs for the slow-moving products. In addition, managing inventory with ABC Analysis helps Amazon have better results in forecasting controlling, ensuring the feasibility of supply and optimizing reserves.

IBC luôn lắng nghe chia sẻ của bạn

Để Lại Lời Nhắn

CLB IBC
Logo
Enable registration in settings - general