NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

[NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ]
[English Caption Below]

Xin chào mọi người!!!???? Sau bốn tuần nghỉ Tết huyền thoại, không biết các bạn đã kịp bắt nhịp với những bài giảng online chưa nhỉ?

???? Trong những ngày này, hẳn các bạn đã nghe qua về tình hình hiện tại của dịch nCoV. Có lẽ, sau một trận dịch càn quét thì kinh tế là khía cạnh chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai sau sức khỏe. Điển hình là việc các loại trái cây như thanh long, dưa hấu đều không thể xuất khẩu sang Trung Quốc – một thị trường tiêu thụ lớn của nông sản Việt Nam.

Đề cập đến xuất khẩu, có một ngành học vô cùng hấp dẫn sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng vô cùng hữu ích về vấn đề này đấy! ???? Và biết đâu, trong tương lai, chính bạn lại là người đưa ra giải pháp hiệu quả cho vấn đề nan giải như trên thì sao!?

Sau đây, mời các bạn cùng chúng mình tìm hiểu về ngành Kinh doanh Quốc tế (KDQT) – một ngành đang rất hot hiện nay – và những cơ hội nghề nghiệp theo sau đó nhé! ????????????
————————-
Hi everybody!!!???? After four weeks of the legendary Tet holiday, I wonder if you can catch up with the online lecture yet?

????These days, you’ve probably heard about the current situation of nCoV. In history, after an epidemic swept, economics is the second most heavily affected aspect after health. Typically, fruits such as dragon fruits and watermelons cannot be exported to China – a major consumer market of Vietnamese agricultural products.

Regarding export, there is an extremely attractive field that will provide extremely useful knowledge and skills in this regard!???? And who knows, in the future, you are the one who came up with an effective solution to the above-mentioned problem!?

Here, we invite you to learn about International Business – a very hot major currently – and the career opportunities that follow! ????????????

???? Trong vài thập kỷ qua, hầu hết các quốc gia đã dần thoát mình khỏi nền kinh tế tự cung tự cấp, tự cô lập với nhau bởi các rào cản về không gian, thời gian và sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, chính trị và hệ thống kinh doanh. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà khoảng cách nhận thức được thu hẹp bởi những tiến bộ về khoa học – kỹ thuật, những phát minh vĩ đại trong công nghệ viễn thông và giao thông vận tải. Văn hóa giữa các quốc gia tác động và bị tác động lẫn nhau để biến đổi từng ngày, còn nền kinh tế thì không ngừng hội nhập và phụ thuộc lẫn nhau.

???? Quá trình trên được gọi là toàn cầu hóa. Trong một nền kinh tế như vậy, một người Việt Nam buổi sáng có thể uống cà phê Latte của Starbucks – một thương hiệu cà phê được sáng lập bởi người Mỹ – sau đó, người Việt này lái xe đi làm trong một chiếc ô tô Ford được thiết kế tại Đức và lắp ráp tại Mexico với những linh kiện được chế tạo tại Mỹ và Nhật Bản bằng thép của Hàn Quốc và cao su Malaysia. Đối với các doanh nghiệp, toàn cầu hóa mang lại rất nhiều cơ hội (tăng doanh thu, giảm chi phí, ít rào cản pháp lý, …). Và vì vậy, các công ty dù lớn hay nhỏ, dù đến từ quốc gia phát triển hay đang phát triển, đều có cơ hội mở rộng kinh doanh quốc tế (KDQT).
———————–

???? In the past few decades, most of the countries no longer have a self-sufficient economy which isolates themselves with others by barriers of space, time, language, culture, politics and business system. We are living in a world that distance of awareness is being restricted by not only the advance of science and technology but also the grand inventions in telecommunication and transportation. The cultures are affecting and being affected by others so as to change day by day. The economies are integrating and depending on others.

???? That process is globalization. In that economy, a Vietnamese can drink a cup of Latte of Starbuck, an American coffee brand, in the morning and then travel to work on a Ford car which is designed in Germany, assembled in Mexico with components of America and Japan, Korean steel and rubber made in Malaysia. Globalization brings a lot of chances ( turnover increasing, lower cost, less legal barrier,…) to an enterprise. Therefore, no matter the size or origin of a company, it also has a chance to expand international business.

 

Kinh doanh quốc tế bao gồm các giao dịch về hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới giữa hai hay nhiều quốc gia. Nghĩa là, gồm hai hoạt động cơ bản sau:

a, Thương mại (xuất, nhập khẩu):
Để doanh nghiệp có thể xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, chúng ta cần:
????Hoạch định chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu.
???? Đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu.
???? Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
???? Tổ chức thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu.
Khi đó, bạn cần có kiến thức về:
???? Kỹ năng thương lượng, tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế.
???? Các phương thức thanh toán quốc tế.
???? Phương thức vận tải.
???? Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.
???? Giao nhận hàng hóa.
???? Thủ tục hải quan.
???? Logistics.

b, Đầu tư nước ngoài (FDI):
Muốn đầu tư vào một quốc gia khác, doanh nghiệp phải xem xét và đánh giá các tác động của yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa và pháp luật của các quốc gia đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như các chiến lược quản trị của doanh nghiệp.
????Luật pháp:
Các doanh nghiệp khi ra quyết định đều cần có sự hiểu biết nhất định về hệ thống pháp lý chung giữa các quốc gia như:
???? Điều khoản thương mại quốc tế – INCOTERMS.
???? Công ước Bern về sở hữu trí tuệ.
???? UCP- 600 – Quy tắc thống nhất và thực hành tín dụng chứng từ.
???? ISBP – Tập quán ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho việc kiểm tra chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
???? Những quy định của WTO về thương mại hàng hóa và dịch vụ.
???? Các hiệp định thương mại song phương và đa phương trên thế giới và quốc gia của mình.

???? Nhân sự:
Khi một doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, các vấn đề nhân sự ở quốc gia sở tại khá tương đồng với tại quốc gia họ:
????Nghiên cứu chiến lược về tổ chức và quản lý nhân sự.
????Cơ sở pháp lý về quản trị nhân sự, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
????Thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động.
????Các mối quan hệ lao động và những vấn đề có liên quan.

???? Tài chính:
Tương tự, doanh nghiệp cần quan tâm các vấn đề tài chính quốc tế như:
????Đặc điểm của quản trị tài chính quốc tế.
???? Các điều kiện cân bằng trong tài chính quốc tế và dự báo tiền tệ.
???? Thị trường ngoại hối, thị trường “Futures and Options”.
????Quản trị tác động hối đoái.
????Tài trợ thương mại và đầu tư.
???? Các vấn đề thuế quốc tế.
????Rủi ro quốc gia.
????Phân tích ngân sách vốn hoạt động đầu tư tài chính và những quyết định tài chính trong môi trường đa quốc gia.

???? Marketing:
Phân tích các chiến lược marketing quốc tế và đánh giá thị trường nước ngoài (chính trị, kinh tế, nhân khẩu học, công nghệ, địa lý và văn hóa). Liệu sản phẩm mì tôm của doanh nghiệp A có phù hợp với Chiến lược Marketing toàn cầu (chiến lược này cho rằng người tiêu dùng trên thế giới có thị hiếu và sở thích tương tự nhau thì sẽ phù hợp với nền sản xuất hàng loạt với sản phẩm được tiêu chuẩn hóa) hay việc bỏ qua sự khác biệt quốc gia về thị hiếu tiêu dùng và sở thích đó sẽ đem lại thất bại cho “mì tôm” của doanh nghiệp A? Ngay cả khi việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm là phù hợp thì phương thức định vị sản phẩm trên thị trường, quảng bá và những thông điệp được sử dụng để bán sản phẩm đó có thể vẫn cần phải được tùy biến để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng địa phương.
————————–——-

International Business includes trades of goods and cross-border services among countries, which means it consists of two basic activities:

a, Trade (Import-Export):
???? In order to be able to import or export, an enterprise needs to:
????Build a strategy to import-export business.
???? Negotiate the import-export contract.
???? Draft international goods trading contracts.
???? Organize the implementation of import and export contracts.

???? Then you need to have knowledge of:
????Negotiation skills, organization of signing and implementation of import-export contracts and international investment.
????International payment methods.
???? Mode of transport.
???? Insurance of import and export goods.
???? Freight forwarding.
???? Customs procedures.
???? Logistics.

b, Foreign trade investment (FDI):
In order to invest in another country, an enterprise must consider and evaluate the impacts of their economic, political, cultural and legal factors affecting their business activities as well as their strategic actions.

???? Law:
Enterprises need to have a certain understanding of common legal systems among countries when making decisions.
????International trade terms – INCOTERMS.
???? Bern Convention on Intellectual Property.
???? UCP- 600 – Uniform rules and practice of voucher credits.
???? ISBP – Banking practice according to international standards applicable to checking documents in the document credit payment method.
???? WTO rules on trade in goods and services.
Bilateral and multilateral trade agreements in the world and its countries.

???? Human resources:
When an enterprise invests abroad, the human resource issues in the host country are quite similar to those in their home country:
???? Researching strategy on the organization and human resource management.
???? Legal basis for personnel management, recruitment and labor arrangement, work performance evaluation, training and human resource development.
???? Remuneration and service benefits for employees.
???? Labor relations and related issues.

???? Finance:
Similarly, businesses need to pay attention to international financial issues such as:
???? Characteristics of international financial management.
???? Equilibrium conditions in international finance and monetary forecasts.
???? Forex market, “Futures and Options” market.
???? Governance impact exchange.
???? Trade finance and investment.
???? International tax issues.
???? National risk.
???? Analyze the capital budget operating financial investment and financial decisions in the multinational environment.

???? Marketing:
It is responsible for analyzing international marketing strategies and assessing foreign markets (politics, economics, demographics, technology, geography, and culture). Is instant noodle of the A Enterprise suitable for the Global Marketing Strategy (this strategy assumes that consumers around the world have similar tastes and preferences that will be suitable for mass production with the standardized product) or the ignoring the national differences in consumer tastes and preferences will bring failure to the instant noodles of the A Enterprise? Even if the standardization of a product is appropriate, the market positioning, promotion, and messaging used to sell the product may still need to be customized to meet the needs of local consumers.

 

???? Sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm ở hầu hết các lĩnh vực kinh doanh (đặc biệt trong môi trường công ty đa quốc gia) như:
Xuất nhập khẩu:Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng sẽ tạo cơ hội tốt cho nghề xuất nhập khẩu phát triển.
???? Các rào cản thương mại quốc tế giảm dần thông qua việc ký kết các hiệp định như TPP, WTO.
???? Sự ra đời của truyền thông hiện đại và công nghệ trong giao thông vận tải đã giảm nhẹ các vấn đề liên quan tới hậu cần phục vụ cho xuất khẩu.
???? Chi phí xuất khẩu giảm không ít khi các công ty tăng cường sử dụng World Wide Web, đường điện thoại miễn phí (Messenger, Viber, Skype,…) và các dịch vụ chuyển phát nhanh của hàng không quốc tế.
 

Do đó, ngày nay xuất hiện nhiều công ty vừa và nhỏ tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Khi hàng hóa từ nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt Nam và hàng hóa Việt Nam xuất ra thị trường nước ngoài ngày càng nhiều thì nghề xuất nhập khẩu ngày càng được ưa chuộng. Để “dấn thân” vào lĩnh vực này, bạn có thể trở thành:
???? Nhân viên kinh doanh cước tàu biển, hàng không.
???? Nhân viên xuất nhập khẩu.

Ngành Logistics:
???? Logistics bao gồm các hoạt động lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát để có được nguyên liệu từ nhà cung ứng, thông qua quy trình sản xuất và một hệ thống phân phối tới người tiêu dùng.
???? Trong KDQT, hai mục tiêu lớn của Logistics là:
+ Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu với mức chi phí thấp nhất có thể.
+ Phục vụ nhu cầu khách hàng tốt nhất. Nghĩa là, làm giảm chi phí chuỗi cung ứng để tập trung nguồn lực vào dịch vụ khách hàng.

Nhờ có sự bùng nổ của công nghệ thông tin, việc mua sắm trực tuyến (không phân biệt khoảng cách địa lý) đang ngày càng phổ biến, đòi hỏi sự phát triển của ngành Logistics hơn bao giờ hết. Tại Việt Nam, có thể nói, ngành Logistics đang là một ngành còn khá mới mẻ. Chính bởi vậy, trong tương lai, nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực sẽ ngày càng nhiều. Bạn có thể làm:
+ Nhân viên kinh doanh Forwarder, Logistics.
+ Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế còn có thể khởi nghiệp hoặc làm việc trong các lĩnh vực kinh tế khác như:
Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế.
Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế.
Chuyên gia xúc tiến thương mại.
???? Chuyên gia tư vấn luật thương mại quốc tế.
???? Chuyên viên ngân hàng.
???? Chuyên gia nghiên cứu thị trường.
???? Chuyên gia marketing quốc tế.

Qua một số thông tin về ngành Kinh doanh Quốc tế như trên, chắc hẳn các bạn đã phần nào hình dung được một sinh viên KDQT thì cần có những hiểu biết về điều gì và sau khi tốt nghiệp, họ có cơ hội việc làm ở những lĩnh vực nào. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua các khóa học Kinh doanh Quốc tế miễn phí trên Coursera và một số quyển sách như:
– Kinh doanh trong một thế giới luôn thay đổi O.C.Ferrell, Geoffrey A. Hirt, Linda Ferrell)
– Kinh doanh quốc tế hiện đại (Charles W. L. Hill).
– Quản trị và vận hành chuỗi cung ứng (F.Robert Jacobs & Richard B.Chase)

Nguồn:
http://kqm.ueh.edu.vn/dao-tao/kinh-doanh-quoc-te
Kinh doanh quốc tế hiện đại (Charles W. L. Hill)
http://bit.ly/2HqJjtN
http://bit.ly/2Ho0Vq8
————————–

???? International Business students after graduation will have job opportunities in most business fields (especially in the environment of multinational companies) such as:

Import and Export:
Vietnam in the period of intensive integration will create good opportunities for the development of import and export.
???? International trade barriers have been reduced through the signing of agreements such as TPP and WTO.
???? The advent of modern communication and technology in transportation has reduced logistical issues for export.
???? Export costs are reduced as companies increase their use of the World Wide Web, free telephone lines (Messenger, Viber, Skype, …) and courier services of international airlines.

Consequently, many small and medium-sized companies are engaged in export activities today. When goods from foreign countries are entering the Vietnam market and Vietnamese goods are exported to foreign markets more and more, the import-export profession is increasingly popular. To “get involved” in this area, you can become:
???? Business staff shipping, aviation.
???? Import-Export staff.

Logistics:
???? Logistics includes planning, implementation and controlling activities to obtain raw materials from suppliers, through a manufacturing process and a distribution system to consumers.
???? In international trading, two major goals of Logistics are:
+ Managing global supply chains with the lowest possible cost.
+ Serving the best customer needs, which means reducing supply chain costs to focus resources on customer service.

Thanks to the explosion of information technology, online shopping (regardless of geographical distance) are increasingly popular, requiring the development of the Logistics industry like never before. In Vietnam, it can be said that Logistics is a relatively new industry. Therefore, in the future, the demand for human resources in the field will increase. You can work as:
+ Sales staff forwarder, logistics.
+ Supply chain management specialist.

In addition, graduates in International Business can start-up or work in other economic fields such as:
+ International financial planning specialist.
+ International investment consultant.
+ Trade promotion specialist.
+ International trade law consultant.
+ Banker.
+ Market research specialist.
+ International marketing specialist.

Through some of the information about the International Business as above, surely you have generally imagined what an international business student should have to know about and after you graduate and which fields they have the opportunity to work in. You can find out more through free International Business courses on Coursera and some books such as:
– Business: A Changing World (O.C.Ferrell, Geoffrey A. Hirt, Linda Ferrell).
– Global Business Today (Charles W. L. Hill).
– Operations and Supply Chain Management (F. Robert Jacobs & Richard B.Chase).

Sources:
http://kqm.ueh.edu.vn/dao-tao/kinh-doanh-quoc-te
Global Business Today (Charles W. L. Hill).
http://bit.ly/2HqJjtN
http://bit.ly/2Ho0Vq8

IBC luôn lắng nghe chia sẻ của bạn

Để Lại Lời Nhắn

forty seven + = forty nine

International Business Club
Logo
Enable registration in settings - general