CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG

[CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG]

[English Caption Below]

???? “Đến cùng thì Ngoại thương và Kinh doanh Quốc tế khác nhau điểm nào?” – đây là một câu hỏi hẳn đã khiến không ít người thấy khó hiểu và tò mò. Nếu là sinh viên, rõ ràng các môn học và ứng dụng của hai “môn phái” này khá tương đồng nhau.
Vậy thì…
???? Học ngoại thương mình sẽ được học gì?
???? Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên Ngoại thương là gì?
???? Kỳ trước, IBC đã thông tin một số điều thú vị liên quan đến ngành Kinh doanh Quốc tế. Hôm nay, mời các bạn cùng IBC tìm hiểu những điều hay ho không kém về chuyên ngành Ngoại thương nhé!
================

???? “What are the differences between Foreign Trade and International Business?” – This is a question that must have made many people puzzled and curious. If you are a student, it may be clear that the subjects and applications of these phrases are quite similar.
So…
???? What will we learn from Foreign Trade?
???? How about career opportunities?
???? Last month, IBC informed you about some interesting things related to International Business. Today, let’s learn three fascinating points of Foreign Trade!

???? Ngoại thương bao gồm các hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia với nhau, nhằm mang lại lợi ích cho các bên.

???? Để đạt được lợi ích tốt nhất, một quốc gia thông thường sẽ xuất khẩu những mặt hàng mà họ có nhiều lợi thế trong việc sản xuất (chi phí sản xuất thấp), và ngược lại, họ nhập khẩu những mặt hàng họ không thể hoặc không được lợi nhiều khi sản xuất. Chẳng hạn như, Việt Nam xuất khẩu nhiều nông sản, thủy hải sản, hàng may mặc,… vì chúng ta có nguồn tài nguyên và kinh nghiệm dồi dào, sẵn có. Thay vào đó, Việt Nam nhập khẩu nhiều máy móc, thiết bị, sản phẩm điện tử,… từ các cường quốc công nghệ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ vì các nước này có nguồn lao động trình độ cao, cũng như những bí quyết kỹ thuật tiên tiến nhất. Như vậy, nhờ thương mại quốc tế, người dân Việt Nam vừa có thể sử dụng các mặt hàng của đất nước mình, vừa có thể tiếp cận các sản phẩm, máy móc, thiết bị… từ các quốc gia khác. Bên cạnh đó, người dân còn có thêm thu nhập từ việc xuất khẩu hàng hóa dư thừa sang các quốc gia khác. Đây là một trong những lợi ích cơ bản, mà nhờ vậy, thương mại quốc tế đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi nhiều nhân lực có chuyên môn, đặc biệt trong hoạt động xuất nhập khẩu.

???? Phân biệt KDQT và Ngoại thương:
Ngoại thương là một chuyên ngành của ngành Kinh doanh Quốc tế, chú trọng vào các hoạt động quản trị xuất nhập khẩu. Để hiểu thêm về ngành Kinh doanh Quốc tế, bạn có thể tham khảo bài viết trước của IBC qua link sau: https://www.facebook.com/ueh.ibc/posts/10158092306759935
————————–————————–

???? Foreign Trade includes activities of exchanging goods and services between countries, to benefit the parties.

???? In order to gain the best benefits, a country normally exports goods that they have advantages in manufacturing, which means they have lower production expense than other countries. In contrast, they import goods they cannot produce or don’t benefit much from production. For example, Vietnam exports a lot of agricultural products, aquatic goods, garments, etc. because we have abundant resources and experience. Instead, Vietnam imports a lot of machinery, equipment, electronic products, etc. from technological powers such as Korea, China, and the United States because these countries have highly qualified labor resources, as well as the most advanced technical secrets. Thus, thanks to international trade, Vietnamese people can both use the products of their country and have access to products, machines, equipment, etc. from other countries. Besides, people also have more income from exporting surplus goods to other countries. This is one of the basic benefits, thanks to which, international trade is growing more and more strongly, requiring a lot of qualified labors, especially in import-export activities.

???? Distinguish Foreign Trade from International Business:
Foreign Trade is a major in International Business, focusing on import and export management activities. To learn more about International Business, you can refer to IBC’s previous article via the following link:
https://www.facebook.com/ueh.ibc/posts/10158092306759935

 
Khi theo đuổi chuyên ngành Ngoại thương, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức vững vàng từ những môn học cần thiết như:
???? Quản trị xuất nhập khẩu.
???? Logistics.
???? Kinh doanh quốc tế.
???? Tài chính quốc tế.
???? Marketing quốc tế.
???? Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP.
???? Trong đó, xuất nhập khẩu là một trong những hoạt động chính của Ngoại thương và cũng ngày càng được chú trọng để phục vụ cho mục tiêu giúp nền kinh tế nước nhà hội nhập thế giới. Để trở thành một chuyên viên xuất nhập khẩu tiềm năng, trước tiên, sinh viên cần phải có kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu để ứng dụng trong công việc như:
???? Quy trình và chính sách Xuất Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.
???? Giao nhận vận tải.
???? Thanh toán quốc tế.
???? Hợp đồng, giao dịch, đàm phán.
???? Thủ tục hải quan.
???? Các chứng từ xuất nhập khẩu.

???? Sau khi được đào tạo những kiến thức cơ bản về Ngoại thương nói chung và xuất – nhập khẩu nói riêng, sinh viên đã có thể làm chủ những kỹ năng hữu ích cho nghiệp vụ sau này như:
???? Phân tích cơ hội và thách thức của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
???? Kỹ năng thương lượng, tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế.
???? Có khả năng vận dụng kiến thức để xây dựng chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu.
————————–——

When pursuing the Foreign Trade major, students will be equipped with helpful knowledge from necessary subjects such as:
???? Import – Export Administration.
???? Logistics.
???? International Business.
???? International Finance.
???? International Marketing.
???? Enterprise Resources Planning (Supply Chain Management).

???? In particular, Import – Export is one of the main activities of the Foreign Trade and is also increasingly focused to serve the goal of global economic integration of Vietnam. In order to become a potential Import – Export expert, firstly, students have to possess basic knowledge about Import – Export Operation to apply to future career like:
???? Import – Export procedures and policy.
???? Transportation.
???? International payment.
???? Contracts, Deal, Negotiation.
???? Customs procedures.
???? Import – Export documents.

???? After being educated in basic knowledge of Foreign Trade in general and Import – Export in particular, students will be able to master helpful skills for future operations such as:
???? Analyse opportunities and challenges of Import – Export business.
???? Negotiation skills, organization of signing, implementation of Import – Export contracts and international investment.
???? Abilities to apply knowledge to build Import – Export business strategies.

???? Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ như hiện nay, tương lai ngành Ngoại thương (đặc biệt là chuyên về xuất nhập khẩu) ngày càng trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, dần trở thành một trong những ngành quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế của nước ta. Để được lựa chọn vào một vị trí công việc tốt trong ngành này, ngoài việc phải có kiến thức chuyên môn vững vàng thì đòi hỏi ứng viên phải tự trau dồi cho mình các kỹ năng “mềm” cần thiết như giao tiếp, quan sát, sáng tạo trong công việc,… và đặc biệt kỹ năng ngoại ngữ là yếu tố bắt buộc phải có. Tuy yêu cầu cao và áp lực lớn, thế nhưng ngành này mang lại mức lương hấp dẫn và cơ hội tốt để các bạn phát triển bản thân trong môi trường quốc tế.

???? Những cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành ngoại thương phải kể đến như:
 Nhân viên thu mua: tìm kiếm, thu thập, lên kế hoạch, đàm phán cho hoạt động thu mua, làm việc với nhà cung cấp, giám sát các đơn hàng, ứng phó kịp thời với các sự cố.
 Nhân viên chứng từ: soạn thảo, xử lý các chứng từ liên quan đến việc thông quan.
 Nhân viên hiện trường: khai báo hải quan tại cảng, theo dõi quá trình đóng, xếp hàng tại kho, tiếp nhận chứng từ và giao hàng cho khách hàng đúng thời hạn.
 Nhân viên cảng: kiểm tra an toàn lao động, công cụ xếp dỡ, các thiết bị trong quá trình vận hành.
 Nhân viên hải quan: kiểm tra giấy tờ xuất nhập khẩu, hàng hóa, thực hiện khai báo trên phần mềm hải quan, hướng dẫn nhân viên hiện trường làm thủ tục cần thiết cho việc thông quan hàng hóa.
 Nhân viên thanh toán quốc tế: tiếp nhận chứng từ, cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế như chuyển tiền, phát hành L/C; kiểm tra tính pháp lý của giấy tờ, hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ cần thiết,…
 Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế; nghiên cứu thị trường; marketing quốc tế; quản trị chuỗi cung ứng; tư vấn đầu tư quốc tế; xúc tiến thương mại; tư vấn luật thương mại quốc tế.
 Giảng viên tại các trường Đại học, Cao đẳng có chuyên ngành ngoại thương.
————————–——

???? With the trend of increasingly strong international economic integration today, the future of the Foreign Trade sector (especially specializing in import and export) is becoming ever more open, becoming one of the most important sectors in our country’s economic development. To be selected for a good job position in this industry, in addition to having strong professional knowledge, it requires candidates to cultivate themselves the “soft” skills necessary as communication, observation, creativity at work, … and especially English is a must. Despite its high demands and great pressure, this industry offers attractive salaries and good opportunities for you to develop yourself in the international environment.

???? Employment opportunities for students of foreign trade must include:
 Purchasing staff: search, collect, plan, negotiate for procurement, work with suppliers, monitor orders, respond promptly to incidents.
 Documentation staff: draft and process of documents related to customs clearance.
 Operation staff: custom declaration at the port, monitor the process of closing, load goods at the warehouse, receive documents and deliver goods to customers on time.
 Port staff: labor safety inspection, loading and unloading tools, equipment during operation.
 Customs clerk: check import and export papers, goods, make declarations on customs software, guide field staff to carry out the necessary procedures for customs clearance of goods.
 International payment staff: receive documents, provide international payment services such as money transfer, L / C issuance; check the legality of documents, records, solve arising problems, guide customers to complete the necessary documents, …
 International financial planning specialist; market research; international marketing; Managing the supply chain; international investment consultancy; promotion; International trade law consultancy.
 Lecturers at Universities, Colleges that have major in Foreign Trade.

Nguồn:
Foreign Trade Online
https://sec-warehouse.vn/cong-viec-xuat-nhap-khau.html

IBC luôn lắng nghe chia sẻ của bạn

Để Lại Lời Nhắn

− 5 = one

International Business Club
Logo
Enable registration in settings - general