Liên hệ

CLB Kinh doanh Quốc tế (IBC)

Ban Chủ nhiệm

Chủ nhiệm:

  • Nguyễn Trọng Đại
  • Email: nguyentrongdai@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 096 845 2395

Phó chủ nhiệm:

  • Nguyễn Lê Huyền My
  • Email: nguyenlehuyenmy@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 037 8711 088

Mọi vấn đề hỗ trợ truyền thông, đề nghị hợp tác, đăng quảng cáo tại website… vui lòng liên hệ:

Trưởng ban Đối ngoại IBC

  • Võ Nhật Nam
  • Email: vonhatnam@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 090 519 5524

hoặc

Ban Đối ngoại IBC

  • Email: bandoingoai@ibc-ueh.com