Liên hệ

CLB Kinh doanh Quốc tế (IBC)

Ban Chủ nhiệm

Chủ nhiệm:

  • Lê Thị Diễm
  • Email: diemle@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 0903 927 092

Phó chủ nhiệm:

  • Trần Hoàng Yến Nhi
  • Email: nhitran@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 0122 910 3931

Mọi vấn đề hỗ trợ truyền thông, đề nghị hợp tác, đăng quảng cáo tại website… vui lòng liên hệ:

Trưởng ban Đối ngoại IBC

  • Lê Thị Bích Trinh
  • Email: trinhle@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 0976 049 807

hoặc

Ban Đối ngoại IBC

  • Email: bandoingoai@ibc-ueh.com