Liên hệ

CLB Kinh doanh Quốc tế (IBC)

Ban Chủ nhiệm

Chủ nhiệm:

  • Nguyễn Ngọc Vũ
  • Email: nguyenngocvu1314@gmail.com
  • Điện thoại: 0564 043 510

Phó chủ nhiệm:

  • Cao Thị Hồng Nhung
  • Email: Hongnhungcao0412@gmail.com
  • Điện thoại: 0377 108 409

Mọi vấn đề hỗ trợ truyền thông, đề nghị hợp tác, đăng quảng cáo tại website… vui lòng liên hệ:

Trưởng ban Truyền thông IBC

  • Vũ Thị Thắm
  • Email: thithamvu684@gmail.com
  • Điện thoại: 0376 409 523

hoặc

Ban Truyền thông IBC

  • Email: truyenthong@ibc-ueh.com