Articles Posted in the " Tuyển CTV " Category
  • IBC Tuyển CTV tháng 1/2015

    IBC Tuyển CTV tháng 1/2015

    Bạn yêu thích ngành kinh doanh quốc tế hay ngoại thương, mong muốn được học tập và sinh hoạt trong môi trường này? Bạn muốn có một bước ngoặc vào đầu năm nay? Bạn muốn thỏa sức sáng tạo, rèn luyện những kỹ năng đã có và chưa có của..