Articles Posted in the " Cuộc thi – Hội thảo " Category

  • Global Student Challenge 2015 – 2016

    Global Student Challenge 2015 – 2016

    Cuộc Thi Dành cho Sinh Viên Toàn Cầu về Quản Lý Cung Ứng & Tài Chính: “GLOBAL STUDENT CHALLENGE 2015-2016” Với tổng giải thưởng tiền mặt €20,000. Bạn muốn thử thách chính bản thân với những cơ hội tầm cỡ? Bạn muốn thể hiện tài năng của mình trên trường..  • CEL Consulting

    CEL Consulting

    Thành lập vào năm 2005, CEL Consulting là một trong những công ty tư vấn và đào tạo đầu tiên tại Đông Nam Á trong lĩnh vực quản trị cung ứng, cụ thể là cung cấp các giải pháp giúp các doanh nghiệp cải thiện hoạt đông hiện tại cho..