Articles Posted in the " Chia sẻ " Category  • Chi phí Logistics

    Chi phí Logistics

    Ngày nay, cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất và giao thương hàng hóa, Logistics đã trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC – Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng..