Articles Posted in the " Chia sẻ " Category
  • MÙA HÈ XANH 2017

    MÙA HÈ XANH 2017

      “Mùa hè xanh, mùa hè xanh Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha Vang câu ca trên những chặng đường xa.” MÙA HÈ XANH – MÀU ÁO CỦA HI VỌNG ..