Articles Posted in the " Học thuật " Category
  • Nâng cao độ tin cậy trong chuỗi cung ứng

    Nâng cao độ tin cậy trong chuỗi cung ứng

    VN là một nền kinh tế phát triển nhanh trong quá trình chuyển đổi, cùng với yếu tố chính trị ổn định và vị trí địa lý thuận lợi với các tuyến thương mại hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Tuy nhiên, chi phí logistics của VN được cho..