Articles Posted in the " Học thuật " Category


  • Dịch vụ vận tải container trên thế giới

    Dịch vụ vận tải container trên thế giới

    Nhồi rút hàng Theo tập quán quốc tế, vận chuyển hàng hóa bằng container , người gửi hàng phải chịu trách nhiệm đóng hàng vào container cùng với việc niêm phong, kẹp chì container, người gửi hàng phải chịu tất cả những chi phí đó cùng các chi phí liên..


  • Nâng cao độ tin cậy trong chuỗi cung ứng

    Nâng cao độ tin cậy trong chuỗi cung ứng

    VN là một nền kinh tế phát triển nhanh trong quá trình chuyển đổi, cùng với yếu tố chính trị ổn định và vị trí địa lý thuận lợi với các tuyến thương mại hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Tuy nhiên, chi phí logistics của VN được cho..