Articles Posted in the " Học thuật " Category

  • Seal container (Phần 1)

    Seal container (Phần 1)

    Với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng hóa diễn ra mạnh mẽ thì việc hàng được vận chuyển đi các nơi là điều tất yếu. Trong hoạt động vận tải này, chúng ta ắt hẳn rất quen thuộc với..