Articles Posted in the " Học thuật " Category


  • Seal container (Phần 1)

    Seal container (Phần 1)

    Với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng hóa diễn ra mạnh mẽ thì việc hàng được vận chuyển đi các nơi là điều tất yếu. Trong hoạt động vận tải này, chúng ta ắt hẳn rất quen thuộc với..

  • Chi phí Logistics

    Chi phí Logistics

    Ngày nay, cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất và giao thương hàng hóa, Logistics đã trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC – Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng..