Articles Posted in the " Bản tin kinh tế " Category


  • Tổng quan về ngành vận tải biển

    Tổng quan về ngành vận tải biển

    Như chúng ta đã biết, ngành vận tải đường biển muốn phát triển, thì trước hết phải tập trung phát triển đội tàu và cảng biển,vì đây là hai nhân tố không thể thiếu được trong một ngành vận tải biển.  Đội tàu Tàu biển là phương tiện chuyên chở..