Articles Posted in the " Bản tin kinh tế " Category  • Tin tức kinh tế nổi bật tuần qua

    Tin tức kinh tế nổi bật tuần qua

    1. WTO: Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng Theo kết luận của báo cáo ‘Thương mại thế giới năm 2015 và Triển vọng năm 2016′ được Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo công bố hôm 7/4, trong số..

  • Tin tức kinh tế nổi bật tuần qua

    Tin tức kinh tế nổi bật tuần qua

    1. Thử nghiệm khai thác bể than sông Hồng sau 2021 Thủ tướng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.Theo đó, mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch là xây dựng ngành than..