Articles Posted in the " Bản tin kinh tế " Category
  • Bản tin kinh tế tuần qua

    Bản tin kinh tế tuần qua

    1.    Việt Nam đứng đầu các quốc gia về hấp dẫn đầu tư nước ngoài Văn phòng thống kê FDI Intelligence, thuộc tờ Financial Times (Mỹ) vừa đưa ra công bố, lần thứ hai liên tiếp, Việt Nam đứng đầu danh sách 14 quốc gia thu hút đầu tư trực..