Articles Posted by the Author:

  • Sinh hoạt CLB 26/03/2015

    Sinh hoạt CLB 26/03/2015

    Sau 3 tuần bận rộn với các công tác cũng như học tập, các IBCers đã có một buổi sinh hoạt câu lạc bộ vô cùng vui vẻ và hào hứng. Mở đầu là hoạt động học thuật của câu lạc bộ với chủ đề “Hình thức vận tải”, các IBCers..