Incoterms – Những phiên bản ngày càng hoàn thiện

 

#IBC #Kienthuchocthuat

[English Caption Below]

 

23

Incoterms (hay còn gọi là các điều khoản thương mại quốc tế) là bộ quy tắc giải thích các điều kiện thương mại quốc tế. Incoterms quy định rõ về trách nhiệm và rủi ro của các bên trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa và các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, tư liệu và thủ tục. Được phát hành bởi Phòng Thương mại quốc tế (ICC), Incoterms đã ra mắt với rất nhiều phiên bản kể từ phiên bản đầu tiên ra đời vào năm 1936. Nó được chỉnh sửa, bổ sung và phát triển vào các phiên bản năm 1953, 1967, 1976, 1980,… Phiên bản Incoterms đang được áp dụng hiện nay là phiên bản năm 2010 (có hiệu lực từ 01/01/2011) nhằm đáp ứng nhu cầu môi trường kinh doanh mới hội nhập toàn cầu, tập quán thương mại, vận tải quốc tế, công nghệ thông tin. ICC đã cho ra đời phiên bản Incoterms 2020 với rất nhiều điểm mới và phù hợp với điều kiện thương mại của thế giới hiện nay. 

Incoterms hệ thống các tập quán thương mại phổ biến nhất trên thế giới thành một bộ quy tắc chung nhất. Nó còn đóng vai trò như một ngôn ngữ để các bên giao tiếp với nhau trong quá trình hoạt động thương mại. Nhờ có các điều khoản quy định rõ về quyền cũng như nghĩa vụ của các bên nên việc ký kết hợp đồng thương mại diễn ra tương đối thuận lợi hơn nhiều, đồng thời cũng dễ giải quyết khiếu nại và tranh chấp hơn khi mâu thuẫn xảy ra.

Tuy nhiên, Incoterms không được xem là luật, không thể áp dụng một cách mặc định. Các bên có liên quan trong hoạt động ngoại thương cần thỏa thuận và ghi rõ các điều khoản áp dụng trong hợp đồng. Việc lựa chọn phiên bản Incoterms nào là tùy vào thỏa thuận của người giao kết hợp đồng và điều này phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Bản Incoterms được áp dụng nhiều nhất hiện nay là phiên bản 2010 vì những điều khoản tương đối rõ ràng và thuận lợi trong việc áp dụng của nó.

 

4 aspectos básicos que regulan las reglas Incoterms

Incoterms 2010 đang được áp dụng phổ biến

Trong Incoterms 2010 có 11 điều khoản, được chia thành 4 nhóm: E, F, C, D (E – Ex, F – Free, C- Cost, D – Delireres).

 

 • Nhóm E (EXW):

 

EXW (Ex works) – Giao hàng tại xưởng:

Người bán sau khi giao hàng đúng địa điểm thì gần như không chịu bất cứ trách nhiệm gì về lô hàng hóa cũng như các thủ tục. Quy định này thường thích hợp với thương mại nội địa.

 

 • Nhóm F: (FCA, FAS, FOB):
 • FCA (Free carrier) – Giao hàng cho người chuyên chở:

 

Người bán giao hàng cho người chuyên chở được người mua chỉ định. Địa điểm giao hàng cũng đã được người mua quy định trước. Nếu trong quá trình vận chuyển có xảy ra rủi ro gì thì người bán hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

 

 • FAS (Free alongside) – Giao hàng dọc mạn tàu:

 

So với FCA thì ở FAS, người bán có trách nhiệm cao hơn, phải thuê phương tiện vận chuyển chở hàng hóa ra cảng, đến khi hàng đã xếp dọc mạn tàu thì lúc này người bán mới hết trách nhiệm.

 

 • FOB (Free on board):

 

Đây là quy định có điều kiện cao nhất trong nhóm F. Người bán phải chịu trách nhiệm trong quá trình bốc xếp hàng lên tàu và cả mọi chi phí hải quan, nộp thuế.

=> Trách nhiệm chuyên chở tăng dần: FCA < FAS < FOB.

 

 • Nhóm C (CFR, CIF, CPT):
 • CFR (Cost and freight) – Tiền hàng và cước phí:

 

Người bán chịu thêm chi phí vận chuyển tàu biển, còn chi phí dỡ hàng thì người chịu do đôi bên thỏa thuận.

=> CFR = FOB + Freight (cước tàu biển).

 

 • CIF (Cost Insurance and Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí tàu:

 

Đây là điều kiện được sử dụng khá phổ biến trong xuất nhập khẩu. Người bán phải chịu thêm phí bảo hiểm cho lô hàng trong quá trình vận chuyển.

=> CIF = CFR + Insurance + Freight =  FOB + Freight + Insurance.

 

 • CPT (Carriage paid to) – Cước phí trả tới:

 

So với CIF thì ở CPT, người bán phải chịu thêm phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí giao hàng do người bán chỉ định.

=> CPT = CIF + Phí vận chuyển khác.

 

 • Nhóm D (DAT, DAP, DDP):
 • DAT (Delireres at terminal) – Giao hàng tại bến:

 

Người bán giao hàng tại một bến được quy định. Sau đó thì người bán hết trách nhiệm.

 

 • DAP (Delivered at place) – Giao hàng tại nơi đến:

 

Người bán chịu trách nhiệm cho đến khi giao hàng đúng vị trí người mua yêu cầu trên phương tiện vận tải và sẵn sàng dỡ hàng tại nơi đến.

 

 • DDP (Delivered duty paid) – Giao hàng đã thông quan nhập khẩu:

 

Tương tự như DAP nhưng người bán phải chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu. Ở DDP, người bán chịu trách nhiệm cao nhất.

Theo như dự kiến, bản Incoterms 2020 sẽ được phát hành vào cuối năm 2019 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2020. Cũng theo đó, một số vấn đề đang được thảo luận, đánh giá để đưa vào phiên bản mới nhất này và được xem là khá nhiều điểm mới nổi bật so với các phiên bản cũ hơn.

Incoterms 2020 dự kiến sắp được phát hành

Incoterms 2020 dự kiến sắp được phát hành

Incoterms 2020 sẽ xuất hiện một vài đổi mới về việc bãi bỏ, chỉnh sửa và bổ sung các điều khoản sao cho phù hợp với thương mại ngày nay.

 • Bãi bỏ FAS: Incoterms 2020 sẽ bãi bỏ điều khoản FAS trong Incoterms 2010 vì điều khoản này ít được sử dụng. Theo thống kê thì FAS chỉ sử dụng trong việc xuất khẩu hàng hóa như khoáng sản, ngũ cốc, và các thương nhân thường sử dụng điều khoản FCA, giao hàng cho người vận tải, thay cho FAS) . 
 • Tách FCA: Điều khoản FCA trong Incoterms 2010 sẽ được tách thành 2 điều khoản trong Incoterms 2020 bởi vì FCA được sử dụng phổ biến hơn (40% các giao dịch thương mại, ngoại thương đều áp dụng FCA). 
 •  Điều khoản giao hàng cho vận tải đường bộ.
 •  Điều khoản giao hàng cho vận tải đường biển.
 • Bổ sung vào hai điều khoản FOB và CIF: Ngoài việc vận chuyển bằng đường biển, thì trong Incoterms 2020 sẽ cho phép vận chuyển bằng container vào điều khoản FOB và CIF, vì khoảng 80% hàng hóa được vận chuyển bằng container.
 • Điều khoản mới CNI (tiền hàng và bảo hiểm): được ban hành nhằm lấp khoảng trống giữa điều khoản FCA và CFR/CIF . Người bán phải chịu chi phí mua bảo hiểm cho tuyến đường quốc tế từ cảng xếp hàng cho đến cảng dỡ hàng.
 • Chỉnh sửa điều khoản DDP : tách DDP thành DTP và DPP, cụ thể như sau:
 •  DTP: giao hàng đã nộp thuế đến địa điểm cuối hành trình (các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu đường bộ quốc tế). Tại điểm cuối hành trình, người xuất khẩu phải nộp thuế và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa.
 •  DPP: giao hàng đến nơi (trụ sở người nhập khẩu), tại đây người xuất khẩu phải nộp thuế và làm thủ tục hải quan để hàng hóa đến trụ sở của người nhập khẩu.
 • Ngoài những vấn đề bãi bỏ, chỉnh sửa và bổ sung vào Incoterms 2010, thì vẫn còn các vấn đề khác được ICC thảo luận để đưa vào Incoterms 2020, cụ thể như là:
 •  An ninh giao thông.
 •  Quy định về bảo hiểm vận tải.
 •  Mối quan hệ giữa Incoterm và hợp đồng mua bán.

Tóm lại, có thể thấy thương mại là rất quan trọng và ngày càng được nhiều người quan tâm đến. Điều đó đã thúc đẩy cho việc hoàn thiện hơn các phiên bản Incoterm, tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp và dễ dàng giữa đôi bên. Không chỉ dừng lại ở đó, Incoterm còn có thể hoàn chỉnh hơn nữa để phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của mọi người trong thương mại quốc tế.

——————————————————————————–

Incoterms (International Commercial Terms) are a set of rules explaining international trade conditions. Incoterms clearly define the responsibilities and risks of the parties during the process of goods delivery and the costs of transportation, insurance, materials and procedures. Released by the International Chamber of Commerce (ICC), Incoterms have been published in many versions since the first version was released in 1936. They have been revised, supplemented and developed in 1953 versions, 1967, 1976, 1980, … The Incoterms version currently being applied is the 2010 version (effective from January 1, 2011) to meet the needs of the new integrated global business environment, international trade customs, international transport, information technology. ICC is discussing and planning to release Incoterms version 2020 with a lot of new points and in accordance with the current trade conditions of the world.

Incoterms assemble the most popular commercial practices in the world into a single set of common rules. They also play a role as a language for the parties to communicate with each other in the commercial process. Thanks to the provisions on the rights and obligations of the parties, the signing of commercial contracts is relatively more convenient, and it is also easier to resolve complaints and disputes when conflicts occur.

However, Incoterms are not legal requirement and cannot be applied by default. The parties involved in foreign trade activities should agree and specify the terms of the contract. The choice of which incoterms is up to the contracting party and this must be stated in the contract.

The most applicable Incoterms version is the 2010 version because of its relatively clear and favorable terms of application. In Incoterms 2010, there are 11 terms divided into 4 groups: E, F, C, D (E – Ex, F – Free, C- Cost, D – Delivers).

 

 • Group E (EXW):
 • EXW (Ex works):

 

The seller delivers the goods at the right place determined by the buyer and after that, the seller is out of responsibility about the goods as well as export clearance. This rule is usually suitable for domestic trade.

 

 • Group F: (FCA, FAS, FOB):
 • FCA (Free carrier):

 

The seller delivers the goods to the carrier decided by the buyer. The address as the named place of delivery is also up to the buyer. If risks happen in the process of transportation, the buyer will take all responsibility.

FAS (Free alongside):

In comparison with FCA, in FAS, the seller does higher duty. He/she must hire transport to carry the goods to harbour. When the goods is alongside, the seller is out of duty.

 

 • FOB (Free on board):

 

This is the highest condition terms in group F. The seller assumes responsibility during the process of loading up the goods to board, customs cost and tax duty.

=> In term of delivery responsibility: FCA < FAS < FOB.

 

 • Group C (CFR, CIF, CPT):
 • CFR (Cost and freight):

 

The seller is in charge of the cost of delivering by vessel. The person paying for unloading cost depends on agreement.

=> CFR = FOB + Freight

 

 • CIF (Cost Insurance and Freight):

 

This is a quite popular rule in the import-export business. The seller pays for insurance for transporting the goods.

 

 • CPT (Carriage paid to):

 

In comparison with CIF, in CPT, the seller is in charge of delivering cost from unloading port to the place of delivery.

=> CPT = CIF + other delivery cost.

 

 • Group D (DAT, DAP, DDP):
 • DAT (Delivered at terminal):

 

The seller bringing the goods and unloading them at the terminal at the named port or place of destination and then he/she is out of responsibility.

 

 • DAP (Delivered at place):

 

The seller delivers the goods to place at the disposal of the buyer on the means of transport ready for unloading the goods at the determined place.

 

 • DDP (Delivered duty paid):

 

This rule is the same as DAP but the seller must pay for import customs duty. In DDP, the seller assumes the highest charge.

As expected, the Incoterms 2020 version will be released at the end of 2019 and will take effect on 01/01/2020. Accordingly, a number of issues are being discussed and evaluated to include in this latest version and considered to be quite a lot of new highlights compared to the older versions. The new incoterms  are expected to appear some innovations by abolishment, correction and additions to the terms so that they can be suitable for the trading industry on society.

 

 • Removal of Incoterm FAS (Free Alongside Ship): Incoterms 2020 will abolish FAS term because FAS does not contribute almost anything too commercial. FAS is only used in the export of commodities such as minerals, cereals. And businessmen usually use FCA term (Free Carrier) instead of FAS.
 • Unfold FCA in two Incoterms: FCA in Incoterms 2010 will be separated into 2 terms in Incoterms 2020 because of its popularization (the percentage of the international trade operations being implemented with this incoterm is about 40%). 

 

 •  Term for terrestrial delivery.
 •  Term for maritime delivery.

 

 • Additions to FOB and CIF terms: Besides transporting by sea, the terms of FOB and CIF will be allowed to use again for container shipping in Incoterms 2020. This is because 80% of goods is shipped by containers.
 • Creation of a new CNI term: CNI (Cost and Insurance) is expected to enact to fill the gap between the FCA and CFR/CIF terms. CNI presents that the sellers have to bear the cost of buying insurance for international routes from the port of loading to the port of discharge.
 • Incoterms to split: DDP term is split into DTP and DPP.

 

 •  DTP (Delivery at Terminal Paid): is delivering the goods paid tax to the last place of a terminal (such as port, airport, transport center and so on) and go through the customs procedures for such goods.
 •  DPP (Delivery at Place Paid): is delivering the goods paid tax to the importer’s premises (buyer’s address) and go through the customs procedures for such goods.

 

 • Others: Some issues are being discussed in Incoterms 2020 by ICC (International Chamber of Commerce): 

 

 •  Transportation security.
 •  Regulations on Transportation Insurance. 
 •  The relationship between the Incoterms and the International Sale Contract.

In conclusion, the commercial is pretty important and more and more people pay attention to it. What motivates the improvement of the Incoterms versions which create a professional and effective working environment for businessmen. Moreover, it is believed that there are many complete versions in the future so that they can be used to serve for demand and benefit of human beings in international trade.

 

NGUỒN THAM KHẢO