Đôi nét về Incoterms

#IBC #Kienthuchocthuat

[English Caption Below]

 

Cùng với thời gian, Thương mại Quốc tế đang ngày càng phát triển. Trước kia, các thương nhân phải tự mang hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, mất hàng tháng để thực hiện các giao dịch mua bán, lợi nhuận thu được nhiều nhưng rủi ro cũng không ít. Ngày nay, nhờ sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, sự hình thành các khối nước thương mại chung, các trung gian thương mại, tài chính.v..v.. thì người mua và người bán không cần gặp nhau trực tiếp mà vẫn mua/bán được hàng hóa, dịch vụ. Chính sự phát triển này đòi hỏi phải có những quy tắc được thừa nhận rộng rãi để điều chỉnh những quan hệ ngày càng phức tạp trong Thương mại Quốc tế.  Đó là lý do vì sao Incoterms ra đời.

 

Incoterms nghĩa là gì vậy nhỉ?

  • “Incoterms” là viết tắt của “International Commercial Terms” – các điều khoản thương mại quốc tế, được phát hành bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và được công nhận trên toàn thế giới.
  • “Đặc sản” của Incoterms là các điều khoản đều được viết tắt theo chữ cái đầu, ví dụ như FOB (Free On Board – ý là người bán được miễn trách nhiệm sau khi giao hàng lên tàu) hay như EXW (Ex Works – Giao hàng tại xưởng), các điều khoản này đều mang sự phân chia trách nhiệm rất rõ ràng khi bán hàng được thực hiện trên phạm vi toàn cầu.

  •  Các điều khoản này sẽ chỉ rõ nhiệm vụ, chi phícác rủi ro phải chịu trách nhiệm của mỗi bên.

 

Các quy tắc đã được phát triển và duy trì bởi các chuyên gia được tập hợp bởi ICC. Ngày nay, chúng đã trở thành tiêu chuẩn trong việc thiết lập các quy tắc kinh doanh quốc tế. Các quy tắc Incoterms được UNCITRAL (Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế) công nhận là tiêu chuẩn toàn cầu để giải thích các thuật ngữ phổ biến nhất trong ngoại thương.

 

Incoterms trong thương mại quốc tế?

Mặc dù các điều khoản khác cho thương mại toàn cầu tồn tại trên khắp thế giới, chẳng hạn như “Biểu thuế quan hài hòa” của Hoa Kỳ, các quy tắc Incoterms mang tính toàn cầu khi được áp dụng bởi bất kỳ quốc gia nào. Nghĩa là, các quy tắc Incoterms không bao gồm các điều khoản thương mại được mã hóa cho các mục đích quốc gia, chẳng hạn như quy tắc “ít hơn so với quy tắc vận chuyển xe tải” (LTL) của Hoa Kỳ. Không giống như các chính sách thương mại quốc gia, các quy tắc Incoterms khách quan cho toàn thế giới, mang lại sự rõ ràng và khả năng dự đoán cho doanh nghiệp.

 

 

ICC cập nhật Incoterms gần đây nhất là khi nào vậy? Các phiên bản trước đó sẽ ra sao?

Ra mắt vào tháng 9 năm 2019, Incoterms 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Lưu ý rằng tất cả các hợp đồng được thực hiện theo Incoterms 2000 và mọi phiên bản trước đó vẫn còn hiệu lực và các bên tham gia hợp đồng bán hàng hóa có thể đồng ý chọn bất kỳ phiên bản nào của các quy tắc Incoterms. Tuy nhiên, ICC khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất – Incoterms 2020. Điều quan trọng khi áp dụng Incoterms là phải xác định rõ ràng phiên bản trong hợp đồng mua bán.

Wow, vậy phiên bản gần đây nhất gồm những điều khoản nào vậy? Và Incoterms 2020 thì được cải thiện gì nhỉ? Mời các bạn cùng tìm hiểu với IBC ở phần tiếp theo nhé! 

Nguồn: iccwbo.org

—————

Over time, international trade has rapidly grown. In the past, it took months for traders to delivery goods from one place to another, the profits were great but the risks were not few. Nowadays, thanks to development of means of transportation, communications, formation of common trade bloc, trade intermediaries, finance, etc.,  buyers and sellers do not need to meet directly to buy or sell goods and services. This development requires widely accepted rules to regulate increasingly complex relations in international trade. That is why we need Incoterms. 

 

But…wait! What does “Incoterms” stand for?

  • “Incoterms” is an acronym standing for “International commercial terms”.
  • “Incoterms” was published by the International Chamber of Commerce and registered in several countries.
  • The Incoterms rules feature abbreviations for terms, like FOB (“Free on Board”) or EXW (“Ex Works”)which all have very precise meanings for the sale of goods around the world.

 

According to the ICC (International Chamber of Commerce), Incoterms rules are…

  • the world’s essential terms of trade for the sale of goods that the buyer and seller of goods both agree to in contracts before shipping the goods.
  • a globally-recognised set of standards

 

Whether you are filing a purchase order, packaging and labeling a shipment for freight transport, or preparing a certificate of origin at a port, the Incoterms® rules are there to guide you. The IncoTerms clearly state which tasks, costs and risks are associated with the buyer and which are associated with the seller. The IncoTerms clearly state which tasks, costs and risks are associated with the buyer and which are associated with the seller.

 

The rules have been developed and maintained by experts brought together by ICC. They have become the standard in international business rules setting. The Incoterms rules are recognised by UNCITRAL as the global standard for the interpretation of the most common terms in foreign trade.

Why use Incoterms rules in international trade?

Although other clauses for global trade exist around the world, such as the “Harmonised Tariff Schedule” of the United States, Incoterms rules are global in their reach. Similarly, Incoterms rules do not include trade terms codified for national purposes, such as the “less than truckload shipping” (LTL) rule of the United States. Unlike national trade policies, Incoterms rules are universal, providing clarity and predictability to business.

When were ICC’s Incoterms rules last updated? What happened to the previous versions?

Launched in September 2019, Incoterms 2020 will come into effect on 1st January 2020. Please note that all contracts made under Incoterms 2000 and any other previous editions remain valid and parties to a contract for the sale of goods can agree to choose any version of the Incoterms rules. However, ICC recommends using the most current version of the rules, Incoterms 2020. Nevertheless, it is important to clearly specify the chosen version.

Wow, so which rules does the latest version of Incoterm include? And how will Incoterms 2020 be improved? Don’t forget to follow IBC to find out all the interesting information in the next part!

Source:  iccwbo.org