Sản xuất tức thời (JIT) – nền tảng của ý tưởng về tinh gọn

[English Caption Below]

Xin chào tất cả mọi người!!! 🤗IBC trở lại với chuyên mục “Kiến thức học thuật’’ và mang đến cho các bạn một chủ đề vô cùng thú vị và bổ ích đây.

Hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu về “Sản xuất tức thời (JIT) – nền tảng của ý tưởng về tinh gọn” nhé.

Vậy JIT là gì?

JIT – chữ viết tắt trong tiếng Anh của Just In Time (Sản xuất tức thời) là sản xuất những gì cần thiết, khi cần và không sản xuất hơn.

JIT hướng tới mục tiêu:

Tồn kho bằng không.

Thời gian chờ đợi bằng không.

Chi phí phát sinh bằng không.

💕 JIT đã đạt được sự nổi tiếng trên toàn thế giới vào những năm 1970, một số triết lý của nó có thể tìm thấy dấu tích từ đầu những năm 1900 ở Hoa Kỳ.

🙊 Henry Ford đã sử dụng khái niệm JIT khi ông sắp xếp hợp lý các dây chuyền lắp ráp để chế tạo ô tô. Ví dụ, để giảm lãng phí, ông đã sử dụng phần dưới của các thùng đóng gói ghế ngồi xe hơi làm tấm sàn cho xe. Mặc dù các yếu tố của JIT đã được ngành công nghiệp Nhật Bản sử dụng từ đầu những năm 1930, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện cho đến những năm 1970 khi Tai-ichi Ohno của Toyota Motors sử dụng JIT để đưa xe Toyota đi đầu về thời gian giao hàng và chất lượng.😃 Vì thế JIT còn được gọi là Hệ thống sản xuất Toyota (TPS). Từ khái niệm sản xuất tức thời (JIT), nền tảng của ý tưởng về tinh gọn ra đời.

Nguồn tham khảo: Sách Quản trị vận hành & chuỗi cung ứng, https://www.investopedia.com/https://logistics4vn.com/.

——————————————
 Link đăng ký tham gia: http://bit.ly/DANGKYV1GLO19

💁‍♀️💁‍♂️ Dự thi tại Website: https://edu2review.com/quiz/ibcglo2019

⚠️Thông tin chi tiết về cuộc thi GLogistics 2019: http://bit.ly/GLOGISTICS2019

—————-

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

💻 Fanpage: facebook.com/ibc-ueh

⌨️ Website: http://ibc-ueh.com

💌Email: truyenthong@ibc-ueh.com

📞 Hotline: 0943 750 729 (Tài)
0922 262 968 (Linh)
0336 598 271 (Trang)

===============

Hi everyone!!!IBC comes back with the section of “academic knowledge” and brings an extremely interesting and useful topic for you.

Today, let’s study about “Just In Time (JIT) – The basis of lean thinking”

What is JIT?

JIT (Just In Time) is producing what is needed when needed and no more.

Purpose of JIT:

The inventory is zero.

Waiting time is zero.

Costs incurred is zero.

💕 JIT gained worldwide prominence in the 1970s, some of its philosophy can be traced to the early 1900s in the United States.🙊 Henry Ford used JIT concepts as he streamlined his moving assembly lines to make automobiles. For example, to eliminate waste, he used the bottom of the packing crates for car seats as the floorboard of the car. Although elements of JIT were being used by Japanese industry as early as the 1930s, it was not fully refined until the 1970s when Tai-ichi Ohno of Toyota Motors used JIT to take Toyota’s cars to the forefront of delivery time and quality.😃 Therefore, JIT manufacturing is also known as the Toyota Production System (TPS). From the concept of JIT (Just In Time), the basis of lean thinking was born.

Source: Operations and Supply Chain Mangement, https://www.investopedia.com/https://logistics4vn.com/.

——————-
 Registration link to join: http://bit.ly/DANGKYV1GLO19

💁‍♀️💁‍♂️ Take the test at Website: https://edu2review.com/quiz/ibcglo2019

⚠️ Detailed information about GLogistics 2019 contest: http://bit.ly/GLOGISTICS2019

—————-

For more information please contact:

💻 Fanpage: facebook.com/ibc-ueh

⌨️ Website: http://ibc-ueh.com

💌Email: truyenthong@ibc-ueh.com

📞 Hotline: 0943 750 729 (Tài)
0922 262 968 (Linh)
0336 598 271 (Trang)