KIPs trong Logistics là gì?

 

Ta biết rằng trong kinh tế học có rất nhiều các chỉ số cho việc thể hiện chất lượng và hiệu quả làm việc của một đơn vị kinh tế, đặc biệt đối với mảng Logistics – lĩnh vực đòi hỏi sự theo dõi và quản lí chặt chẽ các khâu vận hành.  Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có một có một cái nhìn cụ thể hơn về KPI nói chung và KPIs trong Logistics nói riêng.

1. 𝙆𝙋𝙄 𝙡𝙖̀ 𝙜𝙞̀?
KPI – chữ viết tắt của Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu suất) là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Mục đích:
Giúp bạn biết bạn có đang đi đúng hướng không.
Tạo một cơ sở phân tích để ra quyết định và tập trung vào những gì quan trọng nhất.

2. 𝘾𝙖́𝙘 𝙆𝙋𝙄𝙨 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘𝙨:
Chất lượng: Đây là loại chỉ số dễ thực hiện và đo lường nhất, thể hiện hiệu quả trong công việc.
ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ĐƠN HÀNG: Giám sát mức độ của sự cố giao hàng.
ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HÀNG TỒN KHO: Tránh các vấn đề vì hàng tồn kho không chính xác. Thật vậy, khi một hồ sơ về tất cả hàng hóa trong cơ sở dữ liệu của bạn không khớp với hàng tồn kho thực tế thì sẽ gây hại đáng kể cho doanh nghiệp của bạn.

Thời gian: Đo lường thời gian cụ thể để hoàn thành một công việc, cho thấy việc tiết kiệm thời gian từ một số hoạt động sẽ tăng hiệu suất Chuỗi cung ứng như thế nào.
THỜI GIAN VẬN CHUYỂN: Phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong quy trình thực hiện đơn hàng.
THỜI GIAN GIAO HÀNG: Theo dõi thời gian cần thiết cho một đơn hàng từ khâu chuẩn bị tới đích đến cuối cùng.

Tài chính: Cho phép nhà quản lý xác định được những yếu tố tác động đến chi phí Chuỗi cung ứng và tìm đến những giải pháp tối ưu chi phí hơn.
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN: Chia nhỏ tất cả các chi phí liên quan đến KPI Logistics này theo các loại khác nhau như: chi phí xử lý đơn hàng, chi phí hành chính, chi phí vận chuyển hàng tồn kho, chi phí kho bãi và cuối cùng là chi phí vận chuyển thực tế.
CHI PHÍ LƯU KHO: Các chi phí lưu kho bao gồm chi phí năng lượng như đặt hàng, lưu trữ và tải hàng hóa, cũng như nhiều chi phí nhân lực hơn như lao động, giao hàng.

Năng suất: Chỉ số này đo lường hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực.
SỐ LƯỢNG HÀNG XUẤT KHO: Cho biết số lượng đơn đặt hàng được vận chuyển ra khỏi kho của mình.

VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO: Theo dõi lượng thời gian dự trữ và sự cung ứng hàng tồn kho trong một khoảng thời gian (năm/kỳ/…)
TỶ LỆ TỒN KHO TRÊN DOANH THU: Đánh giá số lượng hàng tồn kho chưa bán được so với số lượng hàng đã bán.

3. 𝙔𝙚̂́𝙪 𝙩𝙤̂́ 𝙣𝙖̀𝙤 𝙡𝙖̀𝙢 𝙆𝙋𝙄 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘𝙨 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙣𝙚̂𝙣 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙦𝙪𝙖̉?
CỤ THỂ: Phải cụ thể nhiệm vụ và công việc cụ thể cho người nào.
ĐỊNH LƯỢNG: Phải đo lường được bằng số.
KHẢ NĂNG: Có thể đạt được.
THỰC TẾ: Kế hoạch đề ra phải thực tế.
GIỚI HẠN THỜI GIAN: Trả lời cho câu hỏi mục tiêu được thực hiện khi nào?
Nguồn tham khảo:
https://www.logisticsbureau.com/kpi-key-performance-indica…/
https://logistics4vn.com/kpi-la-gi/
https://kpi.org/