Lean Six Sigma

Lean là gì?
Lean (Tinh gọn) là một hệ thống các phương pháp tiếp cận có phương pháp nhằm hợp lý hóa quy trình sản xuất và dịch vụ bằng cách loại bỏ lãng phí trong quá trình cung cấp giá trị cho khách hàng.
Mục tiêu của Lean là cắt giảm chi phí và thời gian sản xuất, tăng sản lượng và tối đa hóa giá trị của khách hàng. Lean loại bỏ 8 loại hao phí: sản xuất lỗi, sản xuất thừa, chờ đợi, không dùng đúng năng lực, vận chuyển, hàng tồn kho, thao tác và thừa quy trình.

Six Sigma là gì?
Six Sigma là một hệ các phương pháp cải tiến quy trình dựa trên dữ liệu thống kê, được thiết kế để cải thiện và loại bỏ các nguyên nhân gây ra lỗi cho sản phẩm.
Mục tiêu của Six Sigma là đo lường hoạt động của doanh nghiệp đi lệch khỏi sự chính xác bao xa, và tìm ra những lỗi phát sinh trong quá trình vận hành. Từ đó, Six Sigma sẽ sửa chữa những lỗi đó và cho kết quả không quá 3,4 lỗi trên một triệu cơ hội.

Lean Six Sigma là gì?
Lean Six Sigma là sự kết hợp của hai phương pháp cải tiến: Lean và Six Sigma.
Mô hình cần sử dụng một bộ các phương pháp quản lý chất lượng, bao gồm những nhà quản lý trong tổ chức với các cấp bậc:
🌞Yellow Belt: Nắm được nguyên lý cơ bản của Lean Six Sigma
🌞Green Belt: Sử dụng các công cụ phân tích và DMAIC, chú trọng đến nguyên lý Lean
🌞Black Belt: Lãnh đạo dự án
🌞Master Black Belt: Black Belt với hai năm kinh nghiệm, chuyên gia về Lean Six Sigma
🌞Lean Six Sigma được thực hiện theo tiến trình DMAIC: Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải tiến và cuối cùng là Kiểm soát.
🌞Một số công cụ thực hiện Lean Six Sigma hiệu quả: The 5 Whys, The 5S System, JIT, Kaizen,…
🌞Lean Six Sigma giúp các tổ chức loại bỏ lãng phí và giảm lỗi sai trong chuỗi cung ứng của họ, làm tăng sự hiệu quả theo nhiều cách:
– Giảm thời gian thực hiện đơn hàng
– Xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng
– Giảm lỗi sai xuống bằng 0
– Tối ưu hóa quá trình thực hiện đơn hàng
– Cắt giảm sự lãng phí

✍️✍️Nói chung, Lean Six Sigma giúp các công ty cải thiện hiệu suất của chuỗi cung ứng của họ và một chuỗi cung ứng hiệu quả sẽ cung cấp một lợi thế cạnh tranh bền vững và làm tăng doanh thu. Đã có nhiều công ty lớn trên thế giới áp dụng Lean Six Sigma trong nhiều hình thức khác nhau như Toyota, Amazon, Damco, Boeing,…

Nguồn tham khảo: leansixsigmadefinition.comsixsigmadaily.com