Cơ cấu hoạt động IBC

Hiện nay, IBC đang hoạt động theo cơ cấu phân ban, gồm Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm chung cho toàn CLB và 04 ban hỗ trợ: Ban Đối nội, Ban Đối ngoại, Ban Event, Ban Kỹ thuật.

 Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm IBC hoạt động với bản chất lãnh đạo, chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của IBC thể hiện qua một số vai trò sau:

 • Vai trò là người đề ra định hướng hoạt động của IBC.
 • Vai trò là người đại diện CLB trong các hoạt động liên quan đến Đoàn – Hội trường, Doanh nghiệp và các CLB/Đ/N khác.
 • Vai trò là người quản lý toàn bộ hoạt động của IBC cũng như quản lý Ban Điều hành IBC.

Ban Đối nội (IA – Internal Affairs)

IA là ban mang bản chất đối nội, phụ trách các vấn đề nội bộ của IBC.

Các hoạt động của IA đều nhằm mục đích củng cố và phát triển nội bộ IBC, đảm bảo IBCers luôn có một môi trường hoạt động năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi; đồng thời đáp ứng một cách tối đa nhu cầu của IBCers cũng như tạo điều kiện tốt nhất có thể cho việc phát triển nhân sự.

Một số hoạt động chính của IA:

 •  Hoạt động quản lý dữ liệu nội bộ của CLB.
 • Hoạt động quản lý nguồn nhân lực: Quản lý dữ liệu TV/ CTV, quản lý chung việc đánh giá TV/ CTV.
 • Hoạt động phát triển nguồn nhân lực: Hỗ trợ BĐH trong công tác tuyển CTV mới; thực hiện các cuộc khảo sát toàn CLB để có định hướng phát triển nội bộ hiệu quả hơn; tăng cường tính gắn kết của IBCers thông qua các hoạt động trong những buổi sinh hoạt định kỳ của CLB.
 • Là cầu nối giữa BĐH và TV/ CTV thông qua nhiều kênh khác nhau như Confession và mail nội bộ.
 • Hoạt động R&D: tìm hiểu nhu cầu, nghiên cứu và tổ chức phát triển các hoạt động học thuật cho CLB.

Ban Đối ngoại (EA – External Affairs)

EA là ban mang tính hướng ngoại, chịu trách nhiệm chính trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ của CLB với các nhóm đối tượng khác nhau ngoài CLB.

Hoạt động của EA chủ yếu hướng về quản lý hình ảnh CLB; truyền thông  cho CLB và là trung gian kết nối CLB với bên ngoài, cụ thể là đưa CLB đến gần sinh viên – đặc biệt là sinh viên yêu thích hai chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Ngoại thương; xây dựng và gìn giữ mối quan hệ giữa CLB với các tổ chức, doanh nghiệp, thầy cô, Đoàn – Hội, CLB/Đội/Nhóm khác; tìm nguồn tài trợ cho các sự kiện do CLB tổ chức.

Một số hoạt động chính của EA:

 • Quản lý bộ nhận diện và các kênh truyền thông online của CLB: Quản lý fanpage [www.facebook.com/ueh.ibc]; Quản lý website [www.ibc-ueh.com], Quản lý các Blog, Forum khác của CLB.
 • Tuyên truyền hình ảnh CLB ra ngoài:

Truyền thông online: viết bài tuyên truyền thu hút sinh viên tham gia các sự kiện do CLB tổ chức.

Tổ chức nghiên cứu viết bài trên các phương tiện truyền thông về các ngành nghề thuộc lĩnh vực ngoại thương và kinh doanh quốc tế (Supply Chain Management, Logistics, Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh…), những bài học cuộc sống và con người trong kinh doanh toàn cầu.

 • Thiết lập mối quan hệ giữa CLB với CLB/Đ/N khác trong và ngoài trường thông qua nhiều hình thức: hợp tác truyền thông, mời tham dự sự kiện…; gìn giữ mối quan hệ giữa CLB với Đoàn – Hội trường và các giảng viên trong trường.
 • Quan hệ doanh nghiệp: Vận động – tìm kiếm nguồn tài trợ cho các sự kiện; liên hệ tìm kiếm và gìn giữ mối quan hệ của CLB với các diễn giả, báo cáo viên trong ngành; tổ chức tham quan doanh nghiệp trong ngành.
 • Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Ban Event

Ban Event là lực lượng chính đưa các sự kiện của CLB từ ý tưởng vào thực tế.

Ban Event là lực lượng nồng cốt trong việc tổ chức các sự kiện của CLB; chịu trách nhiệm hai mảng chính là các sự kiện nội bộ nhằm gắn kết IBCers với nhau và các sự kiện bên ngoài CLB như các cuôc thi, hội thảo.

Một số hoạt động chính của Event:

Thực hiện các sự kiện do BĐH CLB định hướng tổ chức.

Lên ý tưởng, lập nội dung chương trình, viết kịch bản chương trình từ đó lập kế hoạch tổ chức.

Thực hiện các công việc cần thiết khác để sự kiện có thể diễn ra: lên timeline chương trình; lập dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; checklist; điều phối nhân sự trong chương trình…

Thực hiện truyền thông cho sự kiện, trong đó đẩy mạnh kênh truyền thông offline.

Là lực lượng chính thực hiện các khâu set up chương trình.

Ban Kỹ thuật (CD – Commmunication Design)

Nhiệm vụ của Ban Kỹ thuật là thưc hiện những công việc liên quan đến kĩ thuật như thiết kế bộ
nhận diện, làm các clip, hình ảnh về chương trình; kết hợp với truyền thông thực hiện các dự án phim ngắn; thiết kế hồ sơ vận động tài trợ để đàm phán với doanh nghiệp:

 • Là người đóng vai trò chính trong các ấn phẩm truyền thông của CLB.
 • Là người chịu trách nhiệm đại diện cho CLB thông qua các ấn phẩm truyền thông.
 • Chú trọng kỹ năng quản lý thời gian, quản lý bản thân và quản lý con người.
 • Nơi đáp ứng đam mê đồ họa, thiết kế.