Các hình thức của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế (phần 2)

3. Tạm nhập tái xuất:

Theo luật Thương mại năm 2005: “Tạm nhập, tái xuất hàng hoá là việc hàng hoá được đưa từ lãnh thổ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam”.

Loại hình tạm nhập tái xuất phù hợp với những quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa như Việt Nam. Nó thúc đẩy phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ giao nhận, vận tải, bốc xếp hàng hóa, hậu cần, kho bãi, cảng, vận tải đường bộ, đường thủy, hàng không, bảo hiểm,… Phát huy năng lực nghiệp vụ chuyên môn, quan hệ bạn hàng ngoài nước, nhanh nhạy về thông tin kinh tế, thị trường.

Tạm nhập tái xuất gồm:

  • Tạm nhập tái xuất theo hình thức mua bán thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước ngoài. Ta có thể hiểu đây là hình thức doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nhưng không phải để tiêu thụ tại thị trường trong nước mà là để xuất khẩu sang một nước khác nhằm thu lợi nhuận. Những mặt hàng này không được gia công hay chế biến tại nơi tái xuất. Hàng hóa vừa phải làm thủ tục nhập khẩu vừa phải làm thủ tục xuất khẩu sau đó.

Phương thức kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại Việt Nam hiện nay đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, giá trị kim ngạch hàng năm đạt hàng chục tỷ USD, mặt hàng tạm nhập, tái xuất rất phong phú như xăng, dầu, khoáng sản, phân bón, thực phẩm, nông sản, rượu bia, thuốc lá…  Đáng lưu ý là hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất này có thể thực hiện đối với cả một số loại hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa thuộc danh mục phải xin giấy phép của Bộ công thương, hàng hóa thuộc diện quản lý của các Bộ ngành với điều kiện là có giấy phép tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép theo quy định. (Tham khảo phụ lục I, II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương)

  • Tạm nhập tái xuất theo các hợp đồng thuê, mượn của thương nhân Việt Nam ký với bên nước ngoài để sản xuất, thi công.
  • Tạm nhập để tái chế, bảo hành theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài và tái xuất khẩu trả lại thương nhân nước ngoài.

Hàng hoá là đối tượng tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê, mượn hoặc để tái chế, bảo hành không thể là hàng hoá thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Thời hạn tạm nhập tái xuất được thực hiện theo thoả thuận của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài và phải đăng kí với Bộ Công thương.

Hàng hóa dưới sự kiểm soát của Hải quan

4. Tạm xuất tái nhập:

Theo Điều 29 Khoản 2 Luật Thương Mại Viêt Nam năm 2005:  “Tạm xuất, tái nhập hàng hoá là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Việt Nam”.

Có thể hiểu, người kinh doanh có thể tạm xuất tái nhập các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê, theo các hợp đồng sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê với nước ngoài, đem sản phẩm đi dự triển lãm, hội chợ…

KTV-cơ-khí-ô-tô

Doanh nghiệp tạm xuất tái nhập máy móc phục vụ công tác sửa chữa

Cần lưu ý là:

  • Trừ một số loại hàng hóa đặc biệt cần có giấy phép của bộ Công thương, đa số các mặt hàng khi tạm xuất tái nhập chỉ cần làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu. (tham khảo các mặt hàng cần xin giấy phép mới có thể tạm nhập tại xuất tại phụ lục số 02, số 03 kèm theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP, và phụ lục I, II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương)
  • Thời hạn tạm xuất tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu.
  • Hàng hóa tạm xuất nói trên được phép nhượng bán, biếu tặng, trả lại khách hàng nước ngoài hoặc dùng làm tài sản để góp vốn vào liên doanh đầu tư ở nước ngoài theo thỏa thuận trong hợp đồng của thương nhân với bên nước ngoài. Thủ tục thanh khoản lô hàng tạm xuất đó giải quyết tại Hải quan cửa khẩu, nơi làm thủ tục tạm xuất khẩu.

 

5. Chuyển khẩu:

Theo Điều 30 Khoản 1 Luật Thương Mại Việt Nam năm 2005: “Chuyển khẩu hàng hoá là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam”

Có thể hiểu đó là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Chuyển khẩu được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng. (Tham khảo thêm Nghị định 12-2006-NĐ-CP và Quyết định 1311-1998-QĐ-BTM).

Phương thức chuyển khẩu được thực hiện dưới các hình thức:

  • Hàng hoá được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam.
  • Hàng hoá được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có quan cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
  • Hàng hoá được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Hệ thống cảng biển tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh quốc tế phát triển

 

Không dừng lại ờ chỗ bán đi những mặt hàng lợi thế mình đang có, chuyển khẩu tạo cơ hội cho các quốc gia khai thác hết lợi thế của mình, tận dụng hết cơ hội từ hội nhập kinh tế để đạt vị trí xứng đáng trong chuỗi cung ứng tòan cầu.

Bình luận

bình luận