Kết quả chính thức – Tuyển CTV tháng 1/2015

Ba tuần trôi qua thật nhanh. Nhớ ngày nào IBCers vẫn còn cầm trên tay poster tuyển CTV, tuyên truyền từng giảng đường về CLB. Vậy mà giờ đợt tuyển đã kết thúc.

Hôm nay, 30/01/2015, 35 IBCers mới – IBCers thế hệ thứ 5 chính thức lộ diện. Rồi đây chính các em sẽ là những người xây dựng nên IBC của chính các em – một IBC phát triển vững mạnh – và là ngôi nhà chung cho tất cả IBCers chúng ta.

Nhưng đừng nhắc gì đến những điều quá xa xôi, trước hết, ngay lúc này, hãy gửi lời chúc mừng đến 35 cái tên sau đây:

Danh sách IBCers mới ban Đối nội

Dach sách IBCers mới ban Đối ngoại

Danh sách IBCers mới ban Event

Chúc mừng tất cả các em. Và hy vọng tất cả chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thật đẹp bên nhau dưới mái nhà IBC.

Thân ái!

Bình luận

bình luận